Rozhodčí řízení

Tato alternativní forma řešení - zejména obchodních - sporů vyžaduje speciální znalosti pravidel rozhodčího řízení. Zanedbané povinnosti v řízení před rozhodci často již nejde dodatečně napravit, a to bez ohledu na spravedlnost, resp. na čí straně právo v samotném sporu skutečně bylo.

TOP