Územní plánování,
územní řízení, stavební řízení

Aktivní účast a orientace v územním plánování, potažmo ve stavebním řízení je výsadou úspěšných. Zmařená stavební investice nebo naopak náhle vyrostlá spalovna odpadů za okny rodinných domů nevyžadují žádnou polemiku. Samostatnou kapitolou jsou pak úskalí jednání s orgány moci veřejné, zejména pak neodpovědnými úředními osobami nadanými rozsáhlými pravomocemi.

TOP