Obhajoba v trestním řízení

Jedna z nejcitlivějších oblastí lidského života. Střet s trestním právem, ať už na straně obviněného či
poškozeného, zasluhuje pohotový přístup advokátů s precizní znalostí trestněprávní agendy. Soukolí
trestní represe se nemilosrdně roztáčí zejména v dobách falešné korektnosti a páchání dobra ve
jménu lidové spravedlnosti.

TOP