Insolvenční řízení

Pravděpodobnost, že proces vymáhání pohledávky narazí na úpadek dlužníka, je až mrzutě vysoká.
Obezřetný věřitel pak zajisté ocení zastoupení advokátem a insolvenčním správcem, kteří se nejlépe
orientují v problematice insolvenčních řízení z pohledu insolvenčního správce, věřitele i dlužníka.

TOP