Agenda obchodních korporací

Vedle zastupování ve sporech, které obchodní praxe nutně generuje, je neodmyslitelnou součástí
úspěšné obchodní společnosti precizně ošetřená agenda jejich vnitřních vztahů.

TOP