Obchodní a občanské závazkové vztahy

Nejtradičnější oblast soukromého i obchodního života, která vyžaduje ve svém počátku zejména přípravu kvalitních smluv a analýzu potenciálních rizik uvažovaného případu. Ve sporných situacích jsou profesionální zastoupení v soudním řízení a vyjednávací schopnosti nenahraditelné.

TOP